Frederick Knighton

Knighton, Frederick. Organist of the Ebenezer Church, Ilkston, 1918-. b. Ilkeston, England, 1902.