Ascanio Meo

Meo, Ascanio. Organist of St. Jacomo-delli-Spagnolis’, Naples, 1608. 16th to 17th century, Italy.