Edicije Društva Slovenskih Skladateljev

Name:Edicije Društva Slovenskih Skladateljev
Place: Ljublijana, Slovenia
Address: Edicije Društva Slovenskih Skladateljev, Trg francoske revolucije 6/1, 61000 Ljubljana, Slovenia
Phone: +386 1 241 56 60
Fax: +386 1 241 56 66
Web: www.drustvo-dss.si