Musikk Huset Forlag

Name:Musikk Huset Forlag
Place: Oslo, Norway
Address: Musikk Huset Forlag, P.O. Box 822, Sentrum, 0104 Oslo, Norway
Phone: +47 22 82 59 00
Fax: +47 22 42 55 41
Web: www.musikk-huset.no