Slovenský Hudebný Fond

Name:Slovenský Hudebný Fond
Place: Bratislava, Slovak Republic
Address: Slovenský Hudebný Fond, Medená 29, 81102 Bratislava, Slovak Republic
Phone: +421 7 544 313 80
Fax: +421 7 544 335 69
Web: www.his.sk